Languages

 • English - Level 9
  Next level: 41 XP
  Total XP: 2209 XP
 • German - Level 3
  Next level: 70 XP
  Total XP: 130 XP
 • Vietnamese - Level 3
  Next level: 80 XP
  Total XP: 120 XP
 • Japanese - Level 2
  Next level: 40 XP
  Total XP: 80 XP
 • Korean - Level 2
  Next level: 50 XP
  Total XP: 70 XP
 • Swedish - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • French - Level 1
  Next level: 10 XP
  Total XP: 50 XP
 • Russian - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Klingon - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Portuguese - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
Thần May

Thần May (-...Honey...-)

♛☘Phần lớn sức sống của tình bạn ღ nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt☘ không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tôn đồng♛