Languages

  • English - Level 14
    Next level: 1234 XP
    Total XP: 6266 XP
  • Vietnamese - Level 1
    Next level: 40 XP
    Total XP: 20 XP
-...Jennifer...-

-...Jennifer...- (-...Jennifer...-)

Mà thôi, đừng gọi là Shy nữa, nick chính của Shy là -...AnhAnh...- nên cứ gọi là Anh cho dễ xưng hô nha!