Languages

 • English - Level 15
  Next level: 1271 XP
  Total XP: 7729 XP
 • Vietnamese - Level 9
  Next level: 510 XP
  Total XP: 1740 XP
 • Japanese - Level 5
  Next level: 110 XP
  Total XP: 340 XP
 • Russian - Level 4
  Next level: 100 XP
  Total XP: 200 XP
 • French - Level 4
  Next level: 100 XP
  Total XP: 200 XP
 • Korean - Level 2
  Next level: 10 XP
  Total XP: 110 XP
 • German - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
#App_couble...

#App_couble... (-Dastymn.Gly)

[ DasGly ] Tại góc thôi... chứ mũii em thô và thấp vãilìn... -33