Languages

 • English - Level 8
  Next level: 330 XP
  Total XP: 1320 XP
 • Vietnamese - Level 3
  Next level: 80 XP
  Total XP: 120 XP
 • French - Level 2
  Next level: 40 XP
  Total XP: 80 XP
 • Chinese - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Korean - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Hàn Băng Lam

Hàn Băng Lam (-Lam.2k6)

Địch Kì Nhi cute vãi ! Cơ mà mềnh thấy Tiêu Nhiên cute hơn :'33 [ móe - tóc hồng chymteo ]