Languages

 • Danish - Level 9
  Next level: 170 XP
  Total XP: 2080 XP
 • Spanish - Level 9
  Next level: 470 XP
  Total XP: 1780 XP
 • Vietnamese - Level 9
  Next level: 550 XP
  Total XP: 1700 XP
 • French - Level 7
  Next level: 145 XP
  Total XP: 980 XP
 • Polish - Level 5
  Next level: 60 XP
  Total XP: 390 XP
 • English - Level 5
  Next level: 90 XP
  Total XP: 360 XP
 • Portuguese - Level 1
  Next level: 36 XP
  Total XP: 24 XP
 • Japanese - Level 1
  Next level: 46 XP
  Total XP: 14 XP
 • Irish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Italian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • German - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Romanian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Swahili - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Chảnh Girl :3

Chảnh Girl :3 (-MilkTea)

Nếu anh có yêu nói đi ngại gì ...