Languages

 • English - Level 17
  Next level: 423 XP
  Total XP: 11577 XP
 • Vietnamese - Level 9
  Next level: 309 XP
  Total XP: 1941 XP
 • Japanese - Level 5
  Next level: 100 XP
  Total XP: 350 XP
-Pooh-

-Pooh- (-Pooh-)

NIỀM TIN " Khởi đầu từ một tình yêu lớn lao dành cho thế hệ tương lai "