Languages

 • English - Level 25
  Total XP: 38440 XP
 • Korean - Level 14
  Next level: 72 XP
  Total XP: 7428 XP
 • Japanese - Level 9
  Next level: 478 XP
  Total XP: 1772 XP
 • Spanish - Level 6
  Next level: 36 XP
  Total XP: 714 XP
對天 李炫魯

對天 李炫魯 (Alovu)

一始無始一析三極 無盡本天一一地一 二人一三一積十鉅 無櫃和三天二三地 二三人二三大三合 六生七八九運三四 成環五七一妙衍萬 往萬徠用變不動本 本心本太陽仰明人 中天地一一終無終 一