Languages

  • English - Level 5
    Next level: 57 XP
    Total XP: 393 XP
  • Vietnamese - Level 1
    Next level: 20 XP
    Total XP: 40 XP
Anh Thư Lê

Anh Thư Lê (AnhThL9)

~~~~Tôi ghét những người nào không thật thà, ngay thẳng. ~~~~~~Tôi nói lần thứ nhất, thứ hai~~~~ ko có lần thứ ba.~~~I love straightforward.