Languages

 • English - Level 13
  Next level: 958 XP
  Total XP: 5042 XP
 • Vietnamese - Level 11
  Next level: 637 XP
  Total XP: 3263 XP
 • German - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Japanese - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • French - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Anh Tuấn

Anh Tuấn (AnhTua898612)

Không sợ đội bạn cực mạnh , nhưng sợ đội mình cực kì lầy lội


SettingsLogout