Languages

 • English - Level 12
  Next level: 50 XP
  Total XP: 4850 XP
 • Vietnamese - Level 11
  Next level: 780 XP
  Total XP: 3120 XP
 • French - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Anh Tuấn

Anh Tuấn (AnhTua898612)

Không sợ đội bạn cực mạnh , nhưng sợ đội mình cực kì lầy lội