Languages

 • English - Level 17
  Next level: 1019 XP
  Total XP: 10981 XP
 • Vietnamese - Level 6
  Next level: 70 XP
  Total XP: 680 XP
 • Spanish - Level 2
  Next level: 54 XP
  Total XP: 66 XP
 • German - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Welsh - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Ukrainian - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Japanese - Level 1
  Next level: 47 XP
  Total XP: 13 XP
 • Korean - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • French - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
Nguyễn Công Anh

Nguyễn Công Anh (BananaProfessor)

hello xin chào mọi người mình là...