Languages

  • English - Level 6
    Next level: 63 XP
    Total XP: 687 XP
~Cassey...Ân~

~Cassey...Ân~ (CasseyNguyen2008)

~^.^~M làm T điên lên, T ko ns. T làm M giận, M chửi T xối xả. Là sao???