Languages

  • English - Level 12
    Next level: 289 XP
    Total XP: 4611 XP
  • Vietnamese - Level 2
    Next level: 40 XP
    Total XP: 80 XP
Ai cx đã biết nên ko nói lại

Ai cx đã biết nên ko nói lại (Chii_be)

Đời thật là buồn! T_T