Languages

  • Guarani (Jopará) - Level 8
    Next level: 180 XP
    Total XP: 1470 XP
David Galeano Olivera

David Galeano Olivera (DavidGalea768010)

Doctor en Lengua Guarani. Presidente del ATENEO DE LENGUA Y CULTURA GUARANI. Profesor Titular de la UNA. Escritor bilingue. Traductor