Languages

 • French
  Total XP: 18969 XP
 • Russian
  Total XP: 17020 XP
 • German
  Total XP: 17010 XP
 • Esperanto
  Total XP: 15034 XP
 • Spanish
  Total XP: 10540 XP
 • Italian
  Total XP: 10520 XP
 • Polish
  Total XP: 10510 XP
 • Portuguese
  Total XP: 5866 XP
David Styles

David Styles (DavidStyIes)

我喜欢学习语言、国际象棋、和武术。我也喜欢做饭和舞蹈、但不是同时。平时。我的职业目前是写作。我有一个儿子、七岁、他也说法语和英语。我使用本网站是为了学习新的语文技能、此外同时也维护老的语文技能。
SettingsLogout