Languages

 • German - Level 13
  Next level: 722 XP
  Total XP: 5278 XP
 • Vietnamese - Level 11
  Next level: 261 XP
  Total XP: 3639 XP
 • Spanish - Level 11
  Next level: 628 XP
  Total XP: 3272 XP
 • English - Level 10
  Next level: 148 XP
  Total XP: 2852 XP
 • Japanese - Level 4
  Next level: 97 XP
  Total XP: 203 XP
 • Korean - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
.

. (Do_Nhi)

Để bt thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ : @f : Kendy Leo - @t : kendy_leo208. Fc : #Bts - #OnePiece - #BaeJinYoung :v