Languages

  • English - Level 5
    Next level: 50 XP
    Total XP: 400 XP
  • Spanish - Level 1
    Next level: 60 XP
    Total XP: 0 XP
Phan Thái Hà Phương

Phan Thái Hà Phương (Hinata-Phan2006)

Mình tên Phan Thái Hà Phương. Lớp 4, TH.Nguyễn Khuyến, Q.12. Sinh ngày : 24-3-2006. Cung Bạch Dương (Aries). Hello các bạn!!!!!!!!!!!!!^_^