Languages

 • English
  Total XP: 11325 XP
 • Japanese
  Total XP: 154 XP
 • Vietnamese
  Total XP: 90 XP
 • Chinese
  Total XP: 80 XP
 • French
  Total XP: 50 XP
 • Korean
  Total XP: 40 XP
 • Hindi
  Total XP: 30 XP
Hoàng Thị Kim Hoàn

Hoàng Thị Kim Hoàn (HongThKimH3)

Nothing is impossible! Hãy đợi đấy, rồi 1 ngày Hoàn sẽ giao tiếp thành thạo ngoại ngữ, trước hết là English!
SettingsLogout