Languages

  • English - Level 16
    Next level: 1278 XP
    Total XP: 9222 XP
Hoàng Thị Kim Hoàn

Hoàng Thị Kim Hoàn (HongThKimH3)

Đã từng có quá khứ đen tối với English Đang cố gắng cải thiện từng ngày. Học đi đôi Tiếng Nhật ^^