Languages

 • Italian - Level 14
  Next level: 363 XP
  Total XP: 7137 XP
 • English - Level 11
  Next level: 144 XP
  Total XP: 3756 XP
 • Turkish - Level 8
  Next level: 20 XP
  Total XP: 1630 XP
 • German - Level 6
  Next level: 260 XP
  Total XP: 490 XP
 • Esperanto - Level 4
  Next level: 36 XP
  Total XP: 264 XP
 • Spanish - Level 3
  Next level: 73 XP
  Total XP: 127 XP
 • Romanian - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Portuguese - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Dutch - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Irish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Russian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Polish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Hungarian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • French - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
¥ağmur

¥ağmur (ItsNyx)

*Native Turkish Speaker* Romance languages| Active Italian, Esperanto and German Learner | Wish List: Spanish-Portuguese-Latin-Romanian