Languages

  • English - Level 8
    Next level: 190 XP
    Total XP: 1460 XP
  • Vietnamese - Level 7
    Next level: 155 XP
    Total XP: 970 XP
♥♫ Cô...nàng...cá...tính!!! ♫♥

♥♫ Cô...nàng...cá...tính!!! ♫♥ (Just_A_Kiss)

Cuộc sống phải có nước mắt thì mới có niềm vui