Languages

 • English - Level 10
  Next level: 597 XP
  Total XP: 2403 XP
 • Vietnamese - Level 9
  Next level: 173 XP
  Total XP: 2077 XP
 • Spanish - Level 1
  Next level: 38 XP
  Total XP: 22 XP
 • Russian - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • French - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Rin - chan ^^

Rin - chan ^^ (Kanhoa_Rin)

Có thể bạn thấy bề ngoài của tôi lạnh lùng khó hiểu và bạn nghĩ đã hiểu hết được tôi ? Nhưng trong tôi luôn có một nỗi buồn mà bạn không thể hiểu được .