Languages

 • English - Level 12
  Next level: 925 XP
  Total XP: 3975 XP
 • Vietnamese - Level 8
  Next level: 354 XP
  Total XP: 1296 XP
 • Russian - Level 3
  Next level: 78 XP
  Total XP: 122 XP
 • French - Level 3
  Next level: 80 XP
  Total XP: 120 XP
 • Spanish - Level 2
  Next level: 30 XP
  Total XP: 90 XP
 • Danish - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
Fire Heart

Fire Heart (MHero7804)

Vượt qua mọi giới hạn là cách chạm đến Thành Công