Languages

 • English - Level 12
  Next level: 333 XP
  Total XP: 4567 XP
 • Vietnamese - Level 11
  Next level: 193 XP
  Total XP: 3707 XP
 • French - Level 5
  Next level: 142 XP
  Total XP: 308 XP
 • Spanish - Level 4
  Next level: 82 XP
  Total XP: 218 XP
 • German - Level 2
  Next level: 56 XP
  Total XP: 64 XP
 • Swedish - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Klingon - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Mega Heart

Mega Heart (MegaCtrl)

Bạn cho tôi cái gì, tôi sẽ trả lại bạn cái đó