Languages

  • English - Level 12
    Next level: 698 XP
    Total XP: 4202 XP
  • Vietnamese - Level 8
    Next level: 440 XP
    Total XP: 1210 XP
I belive you

I belive you (Miku_Light)

Đừng nghĩ bạn xấu. Hãy nghĩ bạn có một vẻ đẹp tiềm ẩn mà càng tìm nó lại càng ẩn nhé