Languages

  • English
    Total XP: 4202 XP
  • Vietnamese
    Total XP: 1210 XP
I belive you

I belive you (Miku_Light)

Đừng nghĩ bạn xấu. Hãy nghĩ bạn có một vẻ đẹp tiềm ẩn mà càng tìm nó lại càng ẩn nhé