Languages

 • English - Level 16
  Next level: 330 XP
  Total XP: 10170 XP
 • French - Level 9
  Next level: 170 XP
  Total XP: 2080 XP
 • Vietnamese - Level 6
  Next level: 90 XP
  Total XP: 660 XP
 • Japanese - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Italian - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Russian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Korean - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
YoYo Super

YoYo Super (MinhhoangTran2k7)

Sinh ngày 09 - 05 - 2007 tại vùng đất đẹp tươi, quê hương của đại thi hào Nguyễn Du