Languages

 • English - Level 8
  Next level: 170 XP
  Total XP: 1480 XP
 • Vietnamese - Level 3
  Next level: 20 XP
  Total XP: 180 XP
 • French - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
Nguyễn Bùi Minh Thư

Nguyễn Bùi Minh Thư (MjuMju2003)

chong chóng chỉ quay khi trời có gió em cũng chỉ iu khi có anh bên cạnh