Languages

 • English - Level 10
  Next level: 185 XP
  Total XP: 2815 XP
 • Vietnamese - Level 5
  Next level: 84 XP
  Total XP: 366 XP
 • Japanese - Level 3
  Next level: 50 XP
  Total XP: 150 XP
 • Korean - Level 1
  Next level: 20 XP
  Total XP: 40 XP
 • Dutch - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • High Valyrian - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Klingon - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Esperanto - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
Murad MTV

Murad MTV (Noname678)

Noname678 xem hồ sơ của bạn. Tài khoản, hồ sơ, mật khẩu. Duolingo Plus thông báo: Đặt chế độ huấn luyện học ngôn ngữ, chia sẻ quá trình học.