Languages

 • English - Level 2
  Next level: 10 XP
  Total XP: 110 XP
 • Vietnamese - Level 2
  Next level: 20 XP
  Total XP: 100 XP
 • French - Level 1
  Next level: 57 XP
  Total XP: 3 XP
✌ Hi. My name is Moon ✾ ◕‿◕ ✾

✌ Hi. My name is Moon ✾ ◕‿◕ ✾ (Proud-Of-You)

~*~ Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn sẽ không để bạn phải khóc.