Languages

 • English - Level 12
  Next level: 57 XP
  Total XP: 4843 XP
 • Vietnamese - Level 8
  Next level: 229 XP
  Total XP: 1421 XP
 • French - Level 4
  Next level: 85 XP
  Total XP: 215 XP
 • Esperanto - Level 3
  Next level: 80 XP
  Total XP: 120 XP
 • Ukrainian - Level 2
  Next level: 20 XP
  Total XP: 100 XP
 • German - Level 2
  Next level: 20 XP
  Total XP: 100 XP
 • Welsh - Level 2
  Next level: 27 XP
  Total XP: 93 XP
 • Spanish - Level 2
  Next level: 40 XP
  Total XP: 80 XP
 • Polish - Level 2
  Next level: 46 XP
  Total XP: 74 XP
 • Russian - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Italian - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Swedish - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Dutch - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Norwegian (Bokmål) - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Danish - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
Em Thú Dzị Lắm Hihi :)

Em Thú Dzị Lắm Hihi :) (Suxi1709)

Ngoài cái vẻ xấu như chó e kh có cái giề hết :) Và cả tấm lòng cao cả thì e đã giành cho EXO rồi...