Languages

 • English - Level 6
  Next level: 100 XP
  Total XP: 650 XP
 • Vietnamese - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Japanese - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Đõ Phương Thảo

Đõ Phương Thảo (T-2.k.6)

Đứa nào hack nick T là đồ hèn ! ♥