Languages

 • French - Level 21
  Next level: 1515 XP
  Total XP: 17485 XP
 • German - Level 12
  Next level: 437 XP
  Total XP: 4463 XP
 • Dutch - Level 11
  Next level: 454 XP
  Total XP: 3446 XP
 • English - Level 11
  Next level: 821 XP
  Total XP: 3079 XP
 • Russian - Level 10
  Next level: 259 XP
  Total XP: 2741 XP
 • Norwegian (Bokmål) - Level 10
  Next level: 510 XP
  Total XP: 2490 XP
 • Swedish - Level 10
  Next level: 550 XP
  Total XP: 2450 XP
 • Danish - Level 10
  Next level: 585 XP
  Total XP: 2415 XP
 • Italian - Level 10
  Next level: 651 XP
  Total XP: 2349 XP
 • Irish - Level 9
  Next level: 290 XP
  Total XP: 1960 XP
 • Ukrainian - Level 9
  Next level: 400 XP
  Total XP: 1850 XP
 • Polish - Level 9
  Next level: 430 XP
  Total XP: 1820 XP
 • Turkish - Level 9
  Next level: 440 XP
  Total XP: 1810 XP
 • Portuguese - Level 8
  Next level: 188 XP
  Total XP: 1462 XP
 • Vietnamese - Level 8
  Next level: 275 XP
  Total XP: 1375 XP
 • Spanish - Level 8
  Next level: 303 XP
  Total XP: 1347 XP
 • Esperanto - Level 8
  Next level: 390 XP
  Total XP: 1260 XP
 • Welsh - Level 7
  Next level: 275 XP
  Total XP: 850 XP
 • Hungarian - Level 5
  Next level: 105 XP
  Total XP: 345 XP
 • Greek - Level 2
  Next level: 36 XP
  Total XP: 84 XP
 • Hebrew - Level 2
  Next level: 59 XP
  Total XP: 61 XP
 • Korean - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Chinese - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Romanian - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Thanh Hương (Thanhhuong137)

Sẽ cố gắng quay trở lại trong thời gian sớm nhất