Languages

 • French
  Total XP: 17485 XP
 • German
  Total XP: 4463 XP
 • Dutch
  Total XP: 3446 XP
 • English
  Total XP: 3079 XP
 • Russian
  Total XP: 2741 XP
 • Norwegian (Bokmål)
  Total XP: 2490 XP
 • Swedish
  Total XP: 2450 XP
 • Danish
  Total XP: 2415 XP
 • Italian
  Total XP: 2349 XP
 • Irish
  Total XP: 1960 XP
 • Ukrainian
  Total XP: 1850 XP
 • Polish
  Total XP: 1820 XP
 • Turkish
  Total XP: 1810 XP
 • Portuguese
  Total XP: 1462 XP
 • Vietnamese
  Total XP: 1375 XP
 • Spanish
  Total XP: 1347 XP
 • Esperanto
  Total XP: 1260 XP
 • Welsh
  Total XP: 850 XP
 • Hungarian
  Total XP: 345 XP
 • Greek
  Total XP: 84 XP
 • Hebrew
  Total XP: 61 XP
 • Korean
  Total XP: 60 XP
 • Chinese
  Total XP: 60 XP
 • Romanian
  Total XP: 60 XP
Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Thanh Hương (Thanhhuong137)

Sẽ cố gắng quay trở lại trong thời gian sớm nhất