Languages

 • English - Level 12
  Next level: 663 XP
  Total XP: 4237 XP
 • French - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • German - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Vũ Hương Giang

Vũ Hương Giang (VHngGiang15)

Hoa thơm, hoa đẹp, hoa vẫn tàn! Tình sâu, tình nặng, tình vẫn tan! Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết! Người hứa , người thề, người vẫn quên!