Languages

  • English - Level 6
    Next level: 240 XP
    Total XP: 510 XP
  • French - Level 1
    Next level: 60 XP
    Total XP: 0 XP
Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng (VanDung12)

Học để hiểu biết và nâng cao khả năng của minh :) Đam mê phim 7 viên ngọc rồng :D


SettingsLogout