Languages

  • English - Level 10
    Next level: 470 XP
    Total XP: 2530 XP
  • Vietnamese - Level 7
    Next level: 75 XP
    Total XP: 1050 XP
Con chó Thuỳ Dương

Con chó Thuỳ Dương (Wish_Lovely)

Zui quá đi thôi, lại làm hoà rùi!!!