Languages

 • English - Level 11
  Next level: 820 XP
  Total XP: 3080 XP
 • Vietnamese - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Japanese - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
Phạm Vi Ngọc Hân

Phạm Vi Ngọc Hân (_Bad_)

Cười lên đi cô gái , em sinh ra đâu phải để buồn .