Languages

 • English - Level 14
  Next level: 243 XP
  Total XP: 7257 XP
 • Vietnamese - Level 8
  Next level: 300 XP
  Total XP: 1350 XP
 • Japanese - Level 4
  Next level: 36 XP
  Total XP: 264 XP
 • Chinese - Level 2
  Next level: 6 XP
  Total XP: 114 XP
 • Korean - Level 1
  Next level: 8 XP
  Total XP: 52 XP
 • Spanish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Phạm Vi Ngọc Hân

Phạm Vi Ngọc Hân (_Bad_)

Cười lên đi cô gái , em sinh ra đâu phải để buồn .


SettingsLogout