Languages

 • English - Level 10
  Next level: 370 XP
  Total XP: 2630 XP
 • Vietnamese - Level 8
  Next level: 274 XP
  Total XP: 1376 XP
 • French - Level 3
  Next level: 60 XP
  Total XP: 140 XP
 • Italian - Level 3
  Next level: 80 XP
  Total XP: 120 XP
 • Norwegian (Bokmål) - Level 2
  Next level: 40 XP
  Total XP: 80 XP
 • Chinese - Level 2
  Next level: 50 XP
  Total XP: 70 XP
 • Welsh - Level 2
  Next level: 50 XP
  Total XP: 70 XP
 • Greek - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Russian - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Spanish - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • German - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Portuguese - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Dutch - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Turkish - Level 2
  Next level: 60 XP
  Total XP: 60 XP
 • Ukrainian - Level 1
  Next level: 20 XP
  Total XP: 40 XP
 • Esperanto - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Hạ_Duẫn

Hạ_Duẫn (_Bii_)

Kì thị LGBT thì đừng lết xác vào đây -_-