Languages

 • English - Level 23
  Next level: 2093 XP
  Total XP: 23907 XP
 • Vietnamese - Level 2
  Next level: 30 XP
  Total XP: 90 XP
 • Chinese - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
✓Hoàng Hải Ninh✓

✓Hoàng Hải Ninh✓ (_H.H.N_)

Tương lai ở ngay trước mắt mà tại sao ta không thể thấy?