Languages

 • English - Level 13
  Next level: 1085 XP
  Total XP: 4915 XP
 • German - Level 5
  Next level: 10 XP
  Total XP: 440 XP
 • Spanish - Level 5
  Next level: 150 XP
  Total XP: 300 XP
 • Dutch - Level 3
  Next level: 30 XP
  Total XP: 170 XP
 • French - Level 3
  Next level: 60 XP
  Total XP: 140 XP
 • Esperanto - Level 3
  Next level: 80 XP
  Total XP: 120 XP
 • Welsh - Level 2
  Next level: 30 XP
  Total XP: 90 XP
 • Turkish - Level 2
  Next level: 30 XP
  Total XP: 90 XP
 • Ukrainian - Level 2
  Next level: 40 XP
  Total XP: 80 XP
 • Irish - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Vietnamese - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Greek - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Italian - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Russian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Polish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Danish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Portuguese - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Trần Lê Nhật Tú

Trần Lê Nhật Tú (_Nakroth_)

~CHIẾN THẦN VÔ ĐỊCH LỮ BỐ CHÍNH LÀ TA~