Languages

 • English - Level 12
  Next level: 732 XP
  Total XP: 4168 XP
 • Vietnamese - Level 6
  Next level: 197 XP
  Total XP: 553 XP
 • Russian - Level 3
  Next level: 70 XP
  Total XP: 130 XP
 • French - Level 2
  Next level: 50 XP
  Total XP: 70 XP
 • German - Level 1
  Next level: 20 XP
  Total XP: 40 XP
 • Irish - Level 1
  Next level: 25 XP
  Total XP: 35 XP
 • Italian - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Spanish - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Dutch - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Lộc Hàm là chân ái

Lộc Hàm là chân ái (_Purple...Tear_)

Lufans chân chính ~~~ Lộc Boss chaiyo!!! Fan chân chính của chuồng heo Famulei ( đặc biệt là lão Đặng =)))))))))* swag* Tao hận nhé