Languages

  • English - Level 14
    Next level: 196 XP
    Total XP: 7304 XP
  • Vietnamese - Level 12
    Next level: 1000 XP
    Total XP: 3900 XP
Kim Ryan~

Kim Ryan~ (_Sherina_)

/♥ Phòng đạn thiếu niên đoàn ♥\ NamJin is my life~ Siêu chiến hạm rồi~ 4ever~