Languages

  • English - Level 10
    Next level: 40 XP
    Total XP: 2960 XP
  • Vietnamese - Level 4
    Next level: 40 XP
    Total XP: 260 XP
Đỗ Thị Thanh Trà

Đỗ Thị Thanh Trà (_ThThanhTra2006_)

mỗi năm chúng ta lại thêm một tuổi. Vì vậy chúng ta phải cố gắng học để mai sau không phải hối tiếc