Languages

 • English - Level 16
  Next level: 973 XP
  Total XP: 9527 XP
 • Vietnamese - Level 4
  Next level: 98 XP
  Total XP: 202 XP
 • French - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Italian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Spanish - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • German - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Portuguese - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Dutch - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
 • Romanian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Mary Ichigo

Mary Ichigo (_Tozen_)

Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội! Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp tục?