Languages

 • English - Level 19
  Next level: 961 XP
  Total XP: 14039 XP
 • Vietnamese - Level 8
  Next level: 450 XP
  Total XP: 1200 XP
 • Japanese - Level 5
  Next level: 110 XP
  Total XP: 340 XP
 • French - Level 1
  Next level: 10 XP
  Total XP: 50 XP
 • Italian - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
_ng.anhgg

_ng.anhgg

Một người mà được cả xã hội cha mẹ yêu quý, em kb nói gì để khen anh Em chỉ muốn làm ma túy, để ngày ngày ở ven anh 🤒


SettingsLogout