Languages

 • English - Level 13
  Next level: 340 XP
  Total XP: 5660 XP
 • Vietnamese - Level 8
  Next level: 60 XP
  Total XP: 1590 XP
 • Spanish - Level 2
  Next level: 10 XP
  Total XP: 110 XP
 • French - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
-The Winner-

-The Winner- (alicevan123)

Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió, Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây, Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.