Swedish
skrivit
English
written

Example sentences

WordExampleTranslation
skrivitExampleFörfattaren hade skrivit flera böcker.TranslationThe author had written several books.
skrivitExampleOm jag hade haft en penna skulle jag ha skrivit upp ditt telefonnummer.TranslationIf I had had a pen, I would have written your phone number down.
skrivitExampleFörfattaren har skrivit en ny bok.TranslationThe author has written a new book.
Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.