Duolingo
Site language: English
Get started

amistat

Translation

amistad

L'
amistat
entre
el
ruc
i
el
cranc
és
una
cosa
molt
estranya
.

La amistad entre el burro y el cangrejo es una cosa muy extraña.

La
nostra
amistat
no
em
fa
sentir
cap
tensió
.

Nuestra amistad no me hace sentir ninguna tensión.

L'
esperanto
ajuda
en
la
nostra
amistat
.

El esperanto ayuda en nuestra amistad.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started