Duolingo
Site language: English
Get started

aquells

Translation

aquellos

Aquells
ocells
beuen
aigua
natural
.

Aquellos pájaros beben agua natural.

2 Comments

Jo
veig
que
aquells
llops
corren
cap
al
bosc
.

Yo veo que aquellos lobos corren hacia el bosque.

Aquells
gats
no
dormen
.

Aquellos gatos no duermen.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started