Duolingo
Site language: English
Get started

batlle

Translation

alcalde

És
el
primer
batlle
socialista
des
de
la
constitució
.

Es el primer alcalde socialista desde la constitución.

1 Comment

Un
batlle
no
sempre
és
un
líder
.

Un alcalde no siempre es un líder.

6 Comments

Quin
és
el
discurs
del
batlle
?

¿Cuál es el discurso del alcalde?

3 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started