Duolingo
Site language: English
Get started

circumstàncies

Translation

circunstancias

Fas
cara
de
circumstàncies
.

Pones cara de circunstancias.

9 Comments

Et
fa
l'
efecte
que
estic
a
l'
altura
de
les
circumstàncies
?

¿Te da la impresión de que estoy a la altura de las circunstancias?

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started