Duolingo
Site language: English
Get started

constitució

Translation

constitución

És
el
primer
batlle
socialista
des
de
la
constitució
.

Es el primer alcalde socialista desde la constitución.

1 Comment

És
el
primer
batlle
socialista
des
de
la
constitució
.

Es el primer alcalde socialista desde la constitución.

1 Comment

L'
ecologista
defensa
la
constitució
.

El ecologista defiende la constitución.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started