Duolingo
Site language: English
Get started

costum

Translation

costumbre

El
ciutadà
el
costum
de
menjar
només
verdura
i
fruita
.

El ciudadano tiene la costumbre de comer sólo verdura y fruta.

0 Comments

Menjar
és
un
bon
costum
.

Comer bien es una buena costumbre.

1 Comment

El
ciutadà
el
costum
de
menjar
només
verdura
i
fruita
.

El ciudadano tiene la costumbre de comer sólo verdura y fruta.

0 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started