Duolingo
Site language: English
Get started

costum

Translation

costumbre

El
ciutadà
el
costum
de
menjar
només
verdura
i
fruita
.

El ciudadano tiene la costumbre de comer sólo verdura y fruta.

0 Comments

Un
individu
amb
un
costum
com
el
meu
.

Un individuo con una costumbre como la mía.

0 Comments

Menjar
és
un
bon
costum
.

Comer bien es una buena costumbre.

1 Comment
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started